БЕТОНИЗАЦИЯ
 
 Силата на въздействие   ꞊   масата му × ускорението
(върху един индивид)    (низвергнат да си остане)
 
 
 
УРАВНИЛОВКА
 
   Силата на въздействие        ꞊      масата му × ускорението
(върху един посредствен    (с колектива си да пребъде)
  
 
  
БЕЗОТКАЗНОСТ
 
Силата на въздействие                      ускорението на
 върху един примитив  ꞊ масата му × безропотната му
  (за килиен надзор)                         отдаденост
  
 
 
БОЙНО ПОЛЕ
 
   Шокът               зарядът на озверението
      от            ꞊ ----------------------------------
тероризма            времето на поразяване
                             (като интервенция
                               на варварството)
 
 
 
БЛАГОСЛОВИЯТА ЗА ПЛЕБСА
  
Пътят, който       скоростта       времето, което
   изминава     ꞊       на       × изминава по пътя
един индивид      движение      (максимално
 равномерно                            да го изтискват,
 във времето                               без много
                                               да им стиска)
 
 
ФУНКЦИЯ 1
  
    Възходът                    мъдростта на жреца
        на                   ꞊ -----------------------------
Древен Египет                 силата на фараона
 
 
 
ФУНКЦИЯ 2
 
    Смисълът             върховната сила на меча
      на Рим        ꞊ ------------------------------------
(като империя)         перманентното робство
 
 
 
ФУНКЦИЯ 3
  
                                     колективизмът
Неделимото цяло ꞊ ----------------------------
                                  индивидуалното Аз
 
 
 
 
ФУНКЦИЯ 4
 
                                           първосигналното
Социализацията на Аз-а ꞊ ------------------------
                                           интелектуалното
 
 
 
ФУНКЦИЯ 5
 
 
                                       инакомислещите луди
Иновативният тласък ꞊ --------------------------------
                                        стожерите на канона
  
 
 
ФУНКЦИЯ 6
 
                                               кучелюбието
Акцентът на отношенията ꞊ ----------------------
                                             човеколюбието
 
 
 
ФУНКЦИЯ 7
 
 Същността          субективните закони на човека
      на        ꞊ -----------------------------------------------
съвремието        обективните закони на природата
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 1
 
 
 
 Спойката   ꞊  чуждите   × отчуждаването
на нацията    на себе си      помежду им
 
 
 
ПРАВА ПРОРЦИОНАЛНОСТ 2
 
Висотата  обезценката    обезценката
     на     ꞊       на         ×       на
   духа        героите        философите
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 3
 
 Цената     прокобата    съпротивата
    на       ꞊      за       ×        му
сатирика       него          спрямо нея
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 4
 
        Дъното
           на                ꞊ безхаберието за него × безнаказаността
демографския срив
  
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 5
 
 Магията    ꞊   робите   ×  неутолимата им страст
на сластта    на плътта    (на устремени в нищото)
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 6
 
Оптималният ꞊  редуцирането ×       стойността
   контрол            на плебса       на оскотяването му
 
 
 
ТЕОРЕМА 1
 
Ако всеки от един триумвират
е съразмерен в егоцентризма си
на всеки от друг триумвират,
то двата триумвирата са еднакво нетрайни.
 
 
 
ТЕОРЕМА 2
 
Ако всеки от един любовен триъгълник
е съразмерен в сластта си
с всеки от друг любовен триъгълник,
то двата триъгълника са еднакво функционални.
 
 
 
ТЕОРЕМА 3
 
Две криминални управи,
поотделно робуващи на трета,
са лоялни помежду си.
Като функция на алчността им!
 
 
 
ТЕОРЕМА 4
 
Всяка върволица от ограничени субекти
има своя предел:
друг да ги търпи
 
 
 
ПОСТУЛАТ 1
 
През два антипода на власт
минава само един интерес,
който ги съюзява.
 
 
 
ПОСТУЛАТ 2
 
През Изтока и Запада,
обединени в едно,
минава само един интерес:
по-размити да бъдат.
 
 
 
ПОСТУЛАТ 3
 
От която и да е точка на всяко населено място
може да се генерира в кръг една неразбория.
 
 
 
ПОСТУЛАТ 4
 
От всеки център на сатанизъм
по линията на неговия обхват
може да се въртиш в един омагьосан кръг –
от нищото да не излезеш!
 
 
 
АКСИОМА 1
 
Ако две различни управи
имат една политика в културата –
толкова им е „различието“.
 
 
 
АКСИОМА 2
 
Верните по съвест
са верни и помежду си,
Като анатемосани!
 
 
 
АКСИОМА 3
 
Човек е толкова по-безличен,
колкото е по-реномирана управата,
от която се формира.
 
 
 
АКСИОМА 4
 
Ако две различни държави имат
обща точка на омраза,
то множеството им от конфликти
е по правата за лапачката на други
 
 
 
 

Всички неща в природата
се случват математически.
Рене Декарт

Когато за първи път четох „Светът като воля и представа“ на Шопенхауер, неволно се спрях на едно аритметично уравнение – произволно по същност, което някак си възбуди съзнанието ми, за да ме озари с мисълта, че бих могъл да използвам като форма определени формули, функции, теореми, аксиоми и постулати от физиката и математиката, като им правя сатиричен еквивалент. Разбира се, тук нещата не трябва да се разбират буквално. Човек с нужния интелект и въображение винаги би усетил мисловния паралел.

В интерес на истината искам да споделя, че аз, който никога не съм се отличавал с особено висок успех по тези предмети (и дори съм държал матура по тях) – сега по ирония на съдбата ги използвам като материал и в тази книга те стават част от моята творческа биография.

Изглежда това е една от големите загадки на човешкото Аз, белязано изцяло от абсурда, което в случая обуславя и неизбежната симбиоза между науката и изкуството.

В действителност тази книга е подготвяна в ръкопис (с множество преработки досега) двадесет години преди „Противоборство“, в която се обърнах към точните науки... А логически много хора биха възприели „Еквиваленти“ да я предшества. Но явно всичко се случва по друг път – по пътя на логиката в изкуството.

Авторът

 
 

ЗА „EКВИВАЛЕНТИ“

от Дилян Бенев

 

Наблюдателният и чувствителен ум няма мира – най-вече във вселената на словото. Такъв особен случай е светогледното пресътворяване на фрагменти от живота, представено от Дилян Бенев.

Заел нишата между литературата и философията, няма по-изчистен фрагментарен жанр от афоризма, който описва, предписва, напътства, поучава… В новата си книга „Еквиваленти“ авторът умело ни изненадва със своята афористична изява. Както ни подсказва самото заглавие – използвани са постулати, теореми, аксиоми, формули и функции от физиката, алгебрата и геометрията, на базата на които авторът им прави сатиричен еквивалент: „Всяка отсечка завоювана територия може да продължава безконечно по правата на нечий възход“. Наистина едно оригинално хрумване с пример на постулат от геометрията.

Афоризмът от логическа гледна точка в повечето случаи е вид ентимема (съкратен силогизъм), оставящ читателя да го допълни, сиреч да стане съавтор. В духа на времето Дилян Бенев, ползвайки смисъла на формалния език, описвайки разнообразни, но вгорчаващи живота ни явления, в който сме потопени – приобщава читателя и го провокира да разсъждава.

Текстът е ориентиран към по-вътрешни връзки на симетрия и асиметрия в съвременния динамичен и сложен свят. Да мислим чисто, както казваше Галилей. Използваният метод на изразяване претворява този завет по едни самобитен начин. Затова „Еквиваленти“ са толкова актуални, примерно: „Две различни управи, поотделно васални на трета, са лоялни помежду си“. 

Обобщено казано: Взискателният читател ще констатира от книгата на Дилян Бенев оригиналността на един критичен и свободомислещ ум, с ясно изразен почерк в полето на литературата.


Проф. д-р Витан Стефанов,

преподавател по логика в СУ „Св. Климент Охридски“

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Бенев, Д. Еквиваленти, Изток-Запад, София, 2021, с. 86, EAN: 9786190109297, ISBN:9786190109237.

------------------------------------------------------------------------------

© Дилян Бенев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO