2019 г.

Кунева, В. Почти всичко е наред. Жанет-45, Пловдив, 2019, с. 68, ISBN: 978 619 186 493 5.

Още тук:

 

Петкова, П. Песъчинки в зъбите. Пловдив, Астарта, 2019, с. 68, ISBN 978-954-350-262-2.

 

Пиесата. - В: Муканова, Поли. Мигове в кибритена кутийка. София: Алтера, 2009, с. 32-58. ISBN 978-954-9757-31-6

Още тук:

 

Димитров,И. Квинтесенцииди. Русе, 2019.

Още тук:

 

Бенев, Д. Противоборство. С., 2018.

Още тук: 

 

2018 г`.

Сборник "Васил Левски. Из кривините на литературната иконография". Съст. и ред. Любка Липчева-Пранджева и Елена Гетова. София: Аз-буки, 2018, 176 с.

Още тук: 

 

2017 г.

Димов, А. Дивергенции. С., 2018.

Още тук: 

 

Ганчев, Б. Весел свят.

Още тук: 

Чанкова, Г. Уроци след последния звънец. Писма до моите момичета и момчета. Бургас, 2017.

 

Петров, А. Катерина, Русе. 2017.

Още тук: 

 

Кутева, М. Вълнолом на реалности. пловдив.2017.

Още тук: 

 

Димитрова, К. Като пристигнеш, обади се. С., 2017

Още тук: 

 

Борджиева, Л. Лирата ми замириса. Троян. 2017.

 

Белчева, Е. Самотен в своето време. Т. !. С., 2016.

Още тук: 

 

 

Христова, Ц; Попитах мама. Габрово.2011

Още тук:  

Още тук:

 

Чернаев, П. Портрети и позиции. С., 2017.

Още тук:

 

Чернишев, Сл. Одисей в Аполония. С., 1981.

Още тук: 

 

                   Присъедини се към магистърските програми в УниБИТ!               

 

 -------------------------------------------------------------------------------

Легенда:

2019 г. - година на публикуване  в сайjа

 Борът -- книга с лирика

Автобиография - книга с проза 

Кралят - книга с драма

Още тук:

 

 

 

                   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Госпозинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2019

   
© E-LIT.INFO