БЕТОНИЗАЦИЯ

Силата на въздействие    ꞊    масата му × ускорението
(върху един индивид)     (низвергнат да си остане)

 
 
УРАВНИЛОВКА
 
 
Силата на въздействие          ꞊     масата му × ускорението
(върху един посредствен)   (с колектива си да пребъде)
 
 
 
БЕЗОТКАЗНОСТ
 
Силата на въздействие                      ускорението на
 върху един примитив  ꞊ масата му × безропотната му
  (за килиен надзор)                         отдаденост
  
 
 
БОЙНО ПОЛЕ
 
   Шокът               зарядът на озверението
      от            ꞊ ----------------------------------
тероризма            времето на поразяване
                             (като интервенция
                               на варварството)
 
 
 
БЛАГОСЛОВИЯТА ЗА ПЛЕБСА
  
Пътят, който       скоростта       времето, което
   изминава     ꞊       на       × изминава по пътя
един индивид      движение      (максимално
 равномерно                            да го изтискват,
 във времето                               без много
                                               да им стиска)
 
 
ФУНКЦИЯ 1
  
    Възходът                    мъдростта на жреца
        на                   ꞊ -----------------------------
Древен Египет                 силата на фараона
 
 
 
ФУНКЦИЯ 2
 
    Смисълът             върховната сила на меча
      на Рим        ꞊ ------------------------------------
(като империя)          перманентното робство
 
 
 
ФУНКЦИЯ 3
  
                                     колективизмът
Неделимото цяло ꞊ ----------------------------
                                  индивидуалното Аз
 
 
 
 
ФУНКЦИЯ 4
 
                                           първосигналното
Социализацията на Аз-а ꞊ ------------------------
                                           интелектуалното
 
 
 
ФУНКЦИЯ 5
 
 
                                       инакомислещите луди
Иновативният тласък ꞊ --------------------------------
                                        стожерите на канона
  
 
 
ФУНКЦИЯ 6
 
                                               кучелюбието
Акцентът на отношенията ꞊ ----------------------
                                               човеколюбие
 
 
 
ФУНКЦИЯ 7
 
 Същността          субективните закони на човека
      на        ꞊ -----------------------------------------------
съвремието        обективните закони на природата
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 1
 
 
 
 Спойката   ꞊  чуждите   × отчуждаването
на нацията    на себе си      помежду им
 
 
 
ПРАВА ПРОРЦИОНАЛНОСТ 2
 
Висотата  обезценката    обезценката
     на     ꞊       на         ×       на
   духа        героите        философите
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 3
 
 Цената     прокобата    съпротивата
    на       ꞊      за       ×        му
сатирика       него          спрямо нея
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 4
 
        Дъното
           на                ꞊ безхаберието за него × безнаказаността
демографския срив
 
 
 
ПРАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 5
 
 Магията   ꞊   робите  ×   неутолимата им страст
на сластта   на плътта   (на устремени в нищото)
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------

© Дилян Бенев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO