Резултати от тазгодишния поетичен конкурс „Свищовски лозници”:

 
Награда за поезия „Николай Искъров”: Станка Бонева, Варна

Първа награда: Ружа Велчева, Велико Търново
Втора награда: Станислав Марашки, Бургас
Трета награда: Биляна Гецова-Димитрова, Свищов

Поощрителни награди:
Виктория Димитрова, Враца
Ева Константин/Ева Димитрова/, Кюстендил

Награда "Златно дунавско перо": Оля Недкова, Разград

                     

                                                                                                                                        

   
© E-LIT.INFO