010174Митко Новков (1961), роден в с. Бързия, общ. Берковица. Завършил Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност "Психология", втора специалност - "Философия".

Доктор на Факултета по журналистика и масова комуникация на същия университет.

Кирил Топалов е роден на 21 май 1943 г. в София, през 1961 г. завършва гимназия,010173 през 1968 – българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където четири десетилетия преподава българска литература. През 1978-1979 г. специализира новогръцка филология в Атинския университет. През 1982 г. се хабилитира с монографията „Григор Пърличев. Живот и дело” (1982), изследването „Петко Р. Славейков” (1979), антологията „Българска възрожденска поезия” (1980) и други трудове. От 2003 г. е професор с изследванията „Проблеми на българската възрожденска литература” (1983), „Раковски и Ригас в културно-историческите модели на Балканското възраждане” (2002) и редица други изследвания. Професор и в други български университети, гост-лектор и в университети във Франция, Гърция и Италия. През 1992-1994 г. преподава български език и цивилизация в университета в Екс-ан-Прованс, Франция. През 1997-1998 г. е директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. През 1998-2002 г. е посланик на България в Гърция, а през 2013-2019 г. във Ватикана и Малтийския орден, носител е на най-високите държавни отличия на тези държави и на Черна гора, вкл. и на „Почетния орден на града Атина“ (от 2001 г.). От 2013 г. е почетен гражданин на София. Като общински съветник в София през 2003-2007 г. съдейства за решаването на проблемите на много столични културни институции, за провеждане на реформата в общинските театри и за увеличаване на бюджетите им, за създаването и пълноценното функциониране на Фонд „Култура”, за осигуряване на собствена сграда на НГДЕК и др. По негови предложения много от безименните нови и стари улици в София, особено в Южния район, получават имена на видни учени, писатели, артисти, художници и други културни дейци, както и популярни и знакови заглавия на произведения от българската литературна класика. По време на посланическите си мисии организира много международни научни конференции, посветени на важни събития и личности от българската история, както и на приноса на българската култура за европейското духовно развитие. Член е (и няколко години секретар) на Българския ПЕН, на Съюза на българските писатели, по-късно – на Сдружение на български писатели, на Съюза на българските преводачи, на Съюза на българските кинодейци, както и на Съюза на българските журналисти. През 1989-1994 г. е заместник-председател на Съюза на филолозите-българисти. Член е на международните елинистични академии „Аркадия“ и „Козмас Етолос“, както и на други чуждестранни научни дружества. Почетен член е на Националния съюз на гръцките писатели и на Съюза на гръцките преводачи (от 1998 г.). Председател на Фондация „Академия за балканска цивилизация“ (от 2003) и на Национална асоциация „Георги С. Раковски“ (от 2004), председател на Дружеството „Приятели на гръцката култура” (от 2006), председател на Дружеството „Приятели на Никос Казандзакис“ и член на Управителния съвет на дружеството в Женева (2003-2010).

Тео Буковски за себе си:010172

Рожденото ми име е Анастас Цветанов Иванов. Роден съм през 1973 г. в гр. Шумен. През 1991 г. завърших Природоматематическа гимназия / профил биология/, а през 1997 г. Медицинския университет в София. През следващата година започнах работа като лекар във Вътрешно отделение на Общинска болница гр. Костенец. През 1999 г. беше началото на специализацията ми по вътрешни болести в Александровска болница. От 2000 г. след стартиране на реформата в извънболничната помощ започнах работа като общопрактикуващ лекар. През 2010 г. придобих специалност по обща медицина.

010171Георги Здравков Георгиев е роден на 13.04.1969 г. в гр. Плевен. Средното си образование завършва в ТМП „Мишо Цонев“ в родния си град. През 1990 г. започва да следва специалността „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, която завършва през 1995 г. със защита на дипломна работа на тема: „Мотивът за пътя и пътуването в българката проза“ с научен ръководител проф. д-р Никола Георгиев в Катедрата по теория на литературата. Дипломиран магистър филолог.

010170Мария Антонова е родена на 18.09.1951 г. в гр. Дулово. Завършва гимназия в гр. Силистра и специалност "Теология", магистърска степен в СУ “Св. Кл. Охридски“.

   
© E-LIT.INFO