Творческата продуктивност на Павлин Ботев не знае покой. В ръцете ми е последната му поетична книга „Седемнадесет мига от зрелостта“, включваща 16 поеми, писани в различни години , както и седемнадесетостенниковият акростих „Азбучни огледалности“.

Освен очакваната житейска и креативна равносметка, поетът прави неизбежното намигане с култова тв класика – прочутия сериал на Татяна Лиознова от 1973 г. с Вячеслав Тихонов в ролята на Исаев – Щирлиц.

Ботев отдавна се бори със света на поемата, тя поглъща голяма част от амбициите и желанията му. В неговата дебютна стихосбирка от 1993 г. „Вбесен от щастие“, дряновският поет помества поемата „Сатанатос“, която изненадва и шокира с арогантния си тон и впечатляваща образна експресия. Опитът, очаквано, не носи пълно удовлетворение и трябва да минат повече от две десетилетия преди в сбирката „Долу Големият брат“ от 2015 г. Павлин Ботев да включи едноименната поема. Закономерно Големият брат – обобщение на чичо Сам и Брюкселския ментор, е символ на злото, ръководещ егоистично света и покваряващ души и сърца.

Ступорът, в който е изпаднало днешното общество, ражда следващата поема „Денят на Храброто Куче“, в която Ботев подтиква читателя към активна позиция за намиране на изход от порочния модел на съществуване, в който сме натикани.

2022 е годината на пародията „Поема за Горняка и Долняка“, която във философски аспект отправя горчиви послания към съвременника, който трябва сам да напусне клетката си на безвремие и бездуховност ,за да открие истинските непреходни ценности.

Зрелостта на поета дава своя плод през следващата 2023 г., в която създава нови поеми. Проблематиката е широкообхватна , но преобладава социално-гражданският спектър. Освен посветената на днешните управници „Нашият диван“, се открояват още „Минималистът“, „Размисли край казана“ и „Морска поема“. В тези творби няма нищо излишно и помпозно, проблемите са посочени ясно и разбираемо, обяснено е вещо как могат да бъдат преодолени… Ключът към тълкуването на авторските послания е свързан с иронията и сатирата,с които трябва да се осмислят стиховете и действителността. Интересна добавка към поемите се явяват „Азбучни огледалности“, втора част на книгата, състояща се от 17 стихотворения, написани в акростих. Тематиката е позната – бездуховността, фалшивите ценности, безбожието, козните на Сатаната, но отправените прозрения са обогатени с достиженията на значими културни кодове, чието разгадаване е удоволствие за начетения и компетентен познавач.

Ботев тъгува по отминалата младост в „По жиците на лятото“, посвещава стихове на известни личности като Христо Пимпирев и Иглика Трифонова… Достигайки своята пълнота и зрелост с новата си книга Павлин Ботев си остава принципният противник и критик на фалша и лъжата, и защитник на правдата, доброто и красотата.

Такъв ще бъде и занапред и затова с интерес и внимание ще очаквам следващите му поетични откровения. Ще се радвам, ако те бъдат преимуществено насочени към интимната сфера.

----------------------------------------------------------------------

© Борислав Гърдев

© e-Lit.info Сайт за литература, 2024

-----------------------------------------------------------------------

Павлин Ботев, „Седемнадесет мига зрелост“, поеми, 2024 г., Силистра, изд.“Ковачев“ , с финансовата подкрепа на Емил Попов

   
© E-LIT.INFO