000162Робърт Бърнс (на шотландски Robert Burns) е шотландски поет, един от основоположниците на романтизма. Той е смятан за национален поет на Шотландия и годишнината от рождението му се отбелязва по-широко от официалния национален празник на страната, денят на Свети Андрей. Стихотворението на Бърнс „Scots Wha Hae“ дълго време служи за неофициален национален химн на Шотландия.

 

Бърнс е най-известният поет, писал на шотландски език, въпреки че голяма част от творчеството му е на английски език и на междинен шотландски диалект, по-разбираем за публиката извън Шотландия. Освен оригиналното си творчество, Бърнс събира народни песни от цяла Шотландия, като често ги преработва и адаптира.

 

 

Публикации в сайта:

 

В цъфналата ръж

                                                 

   
© E-LIT.INFO