избор

във всички посоки
вятър

choice
in all directions
wind

 

буря

фонтанът преследва
птиците

storm
the fountain chases
the birds

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Диана Петкова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO