Смелите и страхливите

Смелите,
най-безумно смелите –
кукловодите велики,
на кутрето си които
ядрената смърт въртят –
най-големите страхливци са:
през тунели къртови се движат,
в бункери бронират свойте мозъци,
рàдари въртят, картотекират подозрения
и горилска кръв си вливат –
                                            за безсмъртие.

Страхливите,
най-заешки страхливите –
простосмъртните човеци –
най-отчаяната смелост носят –
кръст на свойте плещи:
в щит телата си превръщат
срещу иглените сенки,
въздуха отровен вдишват
и с кръвта си пишат думи,
под ботуша подкован
незаличими.

Най-отчаяната смелост носят те –
страх
             за своите деца
             и за Земята.

 

Войната

Убитите са пак в атака –
отново бягат, стрелят и залягат,
дочуват грохот и край тях
свистят куршуми. Но без страх
убитите отново в строя
са до живите, ожесточени в боя.

А в тишината гукат гълъби
под чисти, чисти небеса.
Войната, ах –
                 такава е войната!

Войната – детската игра.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Александра Ивойлова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO