030113Галерия 3
Тайнството с име Любов...

Има един светъл път
и той е ЛЮБОВ!
Чрез любовта се движим
напред и нагоре.
Този път е прекрасен,
макар и невидим с просто око.
Него намира го този,
който раздава от себе си
без мерило на другите,
а до дъно своята същност.

Бях...
Бях необятност
в морската стихия.
Бях бяла пръска
в гребен на вълна.
Бях песъчинка
в крехка раковина.
Бях нежен бисер
в мъничка сълза.

Бях цяла вечност
в капчица вградена.
Бях светлина
в космическия мрак.
Бях влюбен полъх
в тайнствена вселена.
Но в мислите си
само твоя бях!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Калина Томова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO