аз съм ходеща енциклопедия –
большая русская и британика взети заедно
аз съм тътрещ се от тежината си речник –
тълковен
на чуждите думи
на фразеологичните изрази ет цетера…
а той е една тъничка книжка със стихове –
моите за него
и е сто пъти по-цèнен
от александрийската библиотека

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

© Маргарита Петкова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO