Обич

/Из една страна/

Рицарю мой бранник вечен верен на вярата
тъй отдавна се знаем животи бранни поля хоризонти ни следват
узнават и ние на тях незнайно кога посветени браним
рубежи предели божии светли прихълмия там които ни викат познават
Онази светла ръка подобно небе благославя

ангелски твои крила словата ни следват верни на тънкия път небесни приживе снежни свети високи планински подхълмия с кръста там онова покълнало живо видение в небето с изящните залези светъл в унесен неспирният разговор –
Бавното време на кървави глътки каменни залези
В коя далнина ни остави от лепнещ мрак гъста тъга лесове
с горестна мъка стаени повити забравени
и само очите ни светещи там повити въглени светли искрящи
креещи свещи от вяра непобедена направени –

Невидимо перо духът поетът невидими криле незримо вечно провидение
по пътища стъгди пъстри бляскави фасади до пепелните краища
И правиш винаги неща които все не знаеш не узнати не познават така е казано така е станало от вечните всебъдни книги странни страници И тъй ще бъдем додето тихата мъгла в сребристи литнали прихълмия приеме морни наште верни сребърни сърца там под стихове смирени неръкотворни верни хълмове до залези в свещената висока планина с кръста дълбока нейната душа
И там – оная омайна среща на очите мила моя знаеш обични гълъбни крила мелодии незрими нежни и високи
/Разговор/

Брашов, 15-17 ХІІ, 21 ХІІ, 2016.


Родина

/Из една страна/ 

Недоживяни недолюбени видения
в най-верните отминали животи
сънища докоснати винаги се връщат
и ние в тях оставаме създадени –
владения земи нашепват ни огнищата
с които идваме да не забравяме
изписани горящи от пепелни години
когато верни светите бездомия пресичаме
с хоризонтите на утрини които благославят
И само дъждът над мен небето в сини прозрачни знаци сияния

1-5 І. 2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Пламен Пенев, нови ръкописи, 2016-2017.

---------------------------------------------------------------------------------------

© Пламен Пенев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO