Духна вятър. Разклати клоните на дърветата. После бързо слезе надолу по стъблата, подпряна на едно дърво и за миг се сгуши в зелената трева. Тихо подухна и тревичките заиграха. Цветенцата се накланяха наляво и надясно. Танцуваха красиво.

Вятърът надникна в прозореца на къщата до дървото. Вътре съзря едно малко момиченце. Все още му се спеше и то сънено търкаше очички с юмруци.

– Сега ще разроша косата му! И вятърът задуха силно. Но колкото и да се мъчеше, все не успяваше да направи лудорията.

Вики, така се казваше момиченцето, се разсъни и се усмихна. Стана още по красиво!
Погледна слънцето, което се показваше зад дървото и звънко се разсмя.

– Ще отворя прозореца, за да дойде при мен и да си поиграем. Вики мислеше, че слънцето е една голяма топка, която се търкаля по небето.

Внезапно вятърът нахлу през прозореца, развя пердето, и този път успя да разроши косите на Вики. Доволен, бързо излезе.

– Настигни ме! Побързай! – подвикна вятърът.

– Не мога! Още съм малка и не ми разрешават да излизам сама от дома! – каза уверено, както я бяха научили мама и татко.

– Тръгни с мене. Аз ще те водя! Ще бъде много интересно!

– Ти нямаш ръце и не можеш да ме хванеш като мама и татко! Може да се изгубя някъде!

– Не се страхувай! Тръгни! Вятърът отново влезе в стаятa. Погали нежно детето, така както правят мама и татко всяка сутрин.

– Хайде, тръгваме! Скучно ми е да съм сам! Ти гониш!

Вики стоеше сред стаята и поглеждаше вратата. Колко нависоко е бравата! Как да си отвори?

Вятърът се върна бързо.

– Защо не ме гониш? – попита вятърът, малко разсърдено.

– Не мога да отворя вратата и да изляза!

– Излез през прозореца тогава!

– От там не се излиза!

– Защо пък да не може? И вятърът няколко пъти влезе и излезе.

–Ето, виждаш ли колко е лесно!

–Но ти си вятър!

Вятърът се замисли малко и каза решително:

– Хайде, тръгваме! Грабна момиченцето и фюууут, през прозореца!

Пусна детето на тротоара и тръгнаха. Вики върви, а вятърът – ту напред, ту назад. Отива бързо някъде, после се връща.

–Тук съм! Ето ме! – и закачливо подвиква на момиченцето, утихнал за малко до някоя реклама на магазин или стълбище на вход.

Внезапно Вики спря пред една витрина. Погледна учудено. Виждаха се големи картини.

– Колко са хубави! Също като нашите в хола!

– Какво правиш тук, по пижама, Вики! – дочу глас зад гърба си.

Обърна се и видя чичо Дидо, приятелят на баща ѝ.

– Къде е татко ти?

Вики се замисли. Не знаеше какво да отговори.

– Влизай бързо! Чичо Дидо отключи вратата.

– Разгледай картините в галерията, а през това време аз ще се обадя по телефона да повикам татко ти да дойде и да те прибере вкъщи.

– Няма да си ходя! Тук много ми харесва! Колко са красиви картините! Ти ли ги нарисува?

– Да, всичките!

– Всичките? И тези които са у дома, в хола? И тях ли?

– Да, разбира се!

– А защо тези които са тук не са у дома? Това твоята къща ли е? – задаваше един след друг въпросите си Вики, без да е дочакала отговор.

– Нали си идвала на гости и знаеш къде живея. Това е художествена галерия. Художниците подреждат в галерията своите картини, за да могат хората да ги разглеждат, а ако им хареса някоя, да могат да си я купят.

Момиченцето поогледа още веднъж картините и каза:

– Значи, ти си художник! A това е твоята работа! Ето, тази ще купя!

Вики бръкна в джоба на панталона си и извади един бонбон.

– Много е вкусен и е с хубава картинка! Вчера не го изядох и го скрих в джоба си.

Днес трябваше да го разменя за една дъвка. Петърчо има дъвки с много, мнооого хубави картинки! Обеща, че ще ми даде, но иска в замяна картинка от моите бонбони.

И Вики подаде бонбона на чичо Дидо.

Чичо Дидо се зарадва много. Разсмя гръмогласно, от сърце и започна да целува Вики по бузките.

– Вики, дай на Петърчо бонбона. Аз вече съм голям и не ям бонбони. Няма на кого да го подаря, освен на тебе. Затова го вземи!

Вики наведе тъжно очи, обидена от това, че чичо Дидо не пожела да си разменят картинките.

В този момент таткото на Вики влезе и поздрави.

– Кой вятър те довя тук, мое момиченце?

– Моят вятър! – каза много важно и сериозно Вики.

Двамата мъже се разсмяха.

Чичо Дидо отиде до картината, която Вики хареса най - много. Откачи я от стената.

– Eто, подарявам ти моята картина, а ти дай бонбона на Петърчо. Така ще имаш две хубави картинки. Съгласна ли си ?

– Благодаря ти, чичо Дидо!

– И аз ти благодаря!

– Защо правиш такъв голям подарък? – каза бащата на Вики.
Без да дочака отговор на въпроса, Вики продължи в скоропоговорка да говори:

– Като си отида у дома, ще нарисувам много картинки. Ще ги подредиш ли в галерията?

– Само ако са много хубави!

– Ще бъдат хубави, обещавам!

– Благодари на чичо си Дидо и бързо в колата!

Нямам време. На работа съм! – каза бащата на Вики!

Вятърът се спотайваше. Разбра, че е виновен и се засрами.

– Благодаря много, чичо Дидо! Довиждане! Махаше с ръчичка Вики.

– Благодаря за подаръка! А ти, приятелю, извинявай! – повтаряше бащата на Вики.

– Да побързаме, имам много работа! Трябва да рисувам! – Вики хвана и дръпна силно за ръката татко си.

Погледна строго и сърдито. Огледа се, но не видя вятъра. Виновникът беше изчезнал.

Всъщност не беше се случило нищо лошо! Вики осъзна грешката си. Тя научи какво е художествена галерия и посети за първи път изложба. Сега тя имаше една голяма и истинска картина подарък и очакваше още една – малка от дъвката на Петърчо.

Освен това ѝ предстоеше изложба!

--------------------------------------------------------------

© Оля Недкова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2023

   
© E-LIT.INFO