Тодор Георгиев Биков е поет, публицист, политолог, литературен и художествен критик, магистър по дипломация и международни отношения. Работи в 42-то Народно събрание на Република България като старши експерт в Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.

 

Негови стихове, статии, рецензии, студии и пр. са печатани в национални антологии (най-значимо е включването му в „Антология „Българска поезия XXI век“, излязла през 2015 г.), в българския и чуждестранния печат, в научни сборници и издания, излъчвани са по Българската национална телевизия, Българското национално радио, Радио Пловдив и по много други електронни медии. За 1985 г. Тодор Биков е лауреат на поетическия конкурс „Цветан Зангов“ – Пловдив, а през 2015 г. „за цялостно литературно творчество“ му е присъдена Национална награда за поезия „Иван Нивянин“.

 

Международно изявеният български баритон и композитор Шемуел Бехар композира и изпълнява песни по негови стихове на големи национални и чуждестранни форуми и сцени.

 

Издал е стихосбирките: „Звук от светлина” (1990), „Високи съзвучия” (1998), „Кристално наднебесие” (2003), „Душа зад хоризонта” (2007), „Стихослужения“ (2012). Съставител е на манускриптивния сборник „Пловдивски поети и художници за любовта” (1993) и сборника с хайку-поезия „Прагове” (2005) – на български и английски език.

 

През 1994 г. основава и оглавява вестник „АртКлуб” – издание за култура, изкуство и социални идеи, което излиза до 2004 г.

 

Тодор Биков е член на Съюза на българските писатели и на контролно-ревизионната му комисия. Пети пореден мандат председателства Клуб/а на дейците на културата – Пловдив.

 

 

Публикации в сайта:

 

Бяло равноденствие

                                                                                                   

   
© E-LIT.INFO