Малка песен на провинциалиста

 

Обичам влизането в София
есен съзвездията тръни по стърнищата
на новообявените парцели за продан

Обичам влизането в София

нощем бетонните призрачни
структури на някогашните
бъдещи офис сгради

Обичам светлинните надписи
с липсващи букви.

 

 

Къща на магистралата

 

Осветена от самотен стълб
светещото тяло забучено
накриво в бетона, от който
се подават ръждиви железа
петно охра в мрака и фаровете
на неспирното отминаване

                             

   
© E-LIT.INFO