Логиката ще ви отведе навсякъде, при условие че излезете от нея, бил казал някакъв мъдрец.

Този мъдрец бил прав и ако един ден някой учен по примера на Пастьор открие бакцила на извлечението или микроба на заключението, ще свърши немалка услуга на човечеството.

Без да се впускам в по-нататъшни разсъждения, ще кажа само, че имам един приятел, който щеше да бъде най-щастливият човек в света, ако не беше твърдоглавието, с което си прави изводи и въобще устройва живота си логически според неговите думи.

Там е работата, че животът му е гора от гафове.

Идва ми наум един от тях:

По онова време беше студент, при това не богат. Месечните му доходи едва стигаха да черпи по-хубавите момичета, срещнати по булеварда Сен-Мишел. Така че шивачът, дето му шиеше панталоните, си прибираше парите на части и то с вековно закъснение.

Веднъж същият този шивач изкаран из нерви се качи у тях и давай да тропа на вратата.

Досещайки се кой го търси, моят приятел предпочете да си затрае, а дори като щраусите да си пъхне главата под покривката.

- Дум, дум, дум! - не преставаше да тропа шивачът.

Същото мълчание.

Накрая оня се ядоса:

- Отворете по дяволите! Виждам, че сте си вкъщи, защото обувките ви са пред вратата!

Този урок не отиде на вятъра и оттогава всяка заран моят приятел си прибираше обувките.

Няколко дена по-късно шивачът се върна. Неговото думдумдум остана глас в пустиня. Но понеже вдигаше шум, дойде ред моят приятел да се ядоса. Провикна се от леглото:

- Ще престанете ли най-сетне да вдигате скандали, глупак с глупак?... Не виждате ли, че не съм си вкъщи, защото обувките ми не са пред вратата.

Грубо стъкмена хитрина, която ни най-малко не разколеба доставчика.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Превод от френски: Евгения Динкова

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Алфонс Але 
© e-Lit.info Сайт за литература, 2020

   
© E-LIT.INFO