Везната изящна

на голото рамо
трепти и потъва
дълбоко в тъмата.

 

Синкопи събличат
вечерния мрамор
и в шепи заспиват
плътта и луната.

 

С походка на котка
изнизва се мракът.
Мяучи денят и
пристъпва могъща

 

магията светла.
И токчета чаткат…
Изящното рамо
на ангел прегръщам.


                    Пловдив, 4 юли 2015 г.

                                                    

   
© E-LIT.INFO