Без никакво съмнение с „Дряновски етюди“ (2023) Павлин Ботев достига своята пълнота и завършеност като поет.

Тази книга е писана дълго, внимателно и с много любов – в нея има стихотворение от 1987 г., немалко стихове от 2003 - 2004 – 2005 – 2017 г. и такива , създадени в последните години на обществени трусове и пандемия.

„Дряновски етюди“ е и антология от осем раздела, и преглед на постигнатото от поета през годините в сферата на сатирата, интимната, философската, патриотичната и граждански ангажираната лирика.

С някои от възгледите на Ботев може и да спорим или да не сме съгласни с него, други ще подкрепим – той е едновременно принципен антиглобалист и славянофил, привърженик на социалната справедливост и разбирателството между хората, противник на алчното консуматорско общество, родило опростачването на масите, и радетел на изконните ценности, но че е талантлив поет, е вън от всякакво съмнение.

Майстор на класическия стих, на акростиха и на сонетния венец, той едновременно пее нежно – носталгични песни за родния си град, посвещава стихове на заслужили и уважавани личности, тревожи се за бъдещето на своята родина, търсейки опора в героите от миналото, а когато размишлява за проблемите на тревожното ни настояще във философските си прозрения достига до вярата в Бог, красотата и доброто.

Ботев е начетен и високо ерудиран автор.Да се чете неговата поезия е истинска наслада.

Аз откроявам постигнатото  в разделите „Откровения“, „Родова памет“ и „Размисли“, защото тъкмо в тях блести таланта на твореца, осмислящ миналото и настоящето като сърцевед и мъдрец, като загрижен за съдбата на родния си град и отечеството си гражданин с будно съзнание.

„Дряновски етюди“ не е само книга, вградена в локалното и местното, ако и стиховете , посветени на родния край да заемат превес.

Тя е творба, симптоматична за търсенията и развитието на генерация продуктивни провинциални творци, които продължават да доказват, че има какво да кажат, че са не по – малко талантливи от софийските си събратя, че техният глас трябва да бъде чут, за да присъстват пълноценно в националния литературен процес.

По тази причина аз приветствам появата на „Дряновски етюди“, надявам се тя да намери своята вярна аудитория и да бъде оценена подобаващо.

„Дряновски етюди“ заслужава внимание и популяризация.

„Дряновски етюди“, Павлин Ботев,278 стр,печатница „Ковачев“, Силистра

 

--------------------------------------------------------------

© Борислав Гърдев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2023

   
© E-LIT.INFO