Община Свищов и редакцията на в.”Дунавско дело” Ви канят да участвате в ежегодния конкурс „Свищовски лозници”, с непубликувано стихотворение, напечатано в три еднообразни екземпляра. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е напълно анонимен. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефона за връзка на своя автор.

 

Ще бъдат присъдени:
Награда за поезия „Николай Искъров” в размер от 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30.09.2012 година от 10.30 ч. в кафе-галерия „Антиквариат” при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”.

 

Краен срок за получаване на творбите: 10.09.2012 година на адрес:

 

5250 гр. Свищов,
Област В.Търново,
Ул. „Д.Г.Анев” № 2а, редакция на в. „Дунавско дело”, за конкурса.

 

Телефони за информация:
0631/6-43-51 – звено „Култура”, Община Свищов
0631/4-32-27 – редакция на в. „Дунавско дело”.

                                                                                    

   
© E-LIT.INFO