010074Ясен е първият носител на литературната награда "Ивайло Иванов" - Ивайло Иванов, който си отиде от този свят, както е известно, внезапно и ненавреме през изминалата година. 

С негови съмишленици в e-Lit.info Сайт за литература всяка година ще се дава нагрда на името на поета. Тя е за автор, публикуван в сайта през изминалата година и имащ ярко литературно присъствие в един или повече от четирите раздела: ЛИРИКА, ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И КРИТИКА, ХУМОР И САТИРА и ЕСЕТА.

За 2016 г. бяха номинирани: Венцислав Василев за публикувани стихове със заглавие на публикацията "ЗаЕдно", Павлина Гатева за поредица от стихове в сайта, Роман Кисьов за лиричната книга "Мистичната роза", Сирма Данова за своята първа критическа книга "Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков".

Журито в състав: Дачо Господинов/създател и редактор на сайта/, Силвия Чолева, Десислава Неделчева и Пламен Пенев присъди първата награда на Сирма Данова.

Финансовата част от наградата осигурява издателство "Лени Ан" със собственик Атанас Петров.

Грамотата и паричната премия ще бъдат връчени на победителката на церемония на място и в час, определени по-нататък.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO