Сирма Данова е доктор по филология и преподава възрожденска литература в СУ "Св. Климент Охридски".

 

Публикации в сайта:

Из "Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков"

 

------------------------------------------------------------------------------------

© Сирма Данова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

   
© E-LIT.INFO