Цяр

Промъква се студът като крадец,
пристъпва тихо, тихо, по терлици,
забръсква сняг и с кротичък ветрец
снежинки вплита в твоите къдрици.

Красива с тях искриш –къде ти студ!
Не вън, а в мен вихрушка след вихрушка.
Подслон, и то какъв – във твоя скут!
Събуждам се с… на устните стреснушка!

Да я лекуваш съм в копнеж сега.
По-силен от целувка цяр все няма.
Дори наяве да съм под снега –
С целувката – от скута влитам в храма.

11.04.2011 г.

 

Летба

…И в някой миг и аз ще си замина –
въпросът е дали ще отлетя
или във нанадолната кабина
ще бъда гушнал черните цветя.

А да живея по средата – мида:
с капак отгоре, и под мен капак,
В очакване на Божия Тевида?
И без Иван-Димитровски байряк?

Е, как сега това да го преглътна –
ако го знаех, щях да съм светец,
и дирята след мен по-звездопътна.
Но знам,
че с думите
си бях летец.

27.08.2022 г.

 

Триада

Нека кожата ми да дерат,
кокалите ми да чупят.
Няма да превия някак врат
и да кривна своята пътека.

Да ме разпнат и на кръста, крив,
да ме изгорят дори на клада –
свобода с любов ще любя жив:
и
в
това
е
моята
триада.

19.08.2022 г.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Иван Димитров
© e-Lit.info Сайт за литература, 2022

   
© E-LIT.INFO