Не беше гладен, но не бе и сит.
От месеци е в нямо безразличие.
След jobless* стана homeless**. После свит.
И усвои бездомните привички.
Например да попита: "Как сте днес?"
А после да поиска малко дребни.
Броеше ги вглъбено цент по цент.
Повтаряше си: "Днес е за последно..."
Тя се нахрани с лекичък обяд
и тъкмо се накани да си тръгва,
я доближи.
Бездомен явно. Млад.
Прошепна: "Как сте?". И поиска дребни.
Не носеше във себе си пари.
Отдавна не заплащаше в банкноти.
Повдигна рамене. Разля коси.
Да, иска, но не може да помогне.
Той тръгна. После ясно чу: "Момент".
Подадената карта бе в ръката -
Platinium.
Купете си за ден, каквото ви е нужно.
Ще изчакам.
Допиваше си чая със лимон,
когато той се приближи отново.
Държеше плик. Приведе се в поклон.
И ресторанта се изпълни с хора...

*jobless - безработен
**homeless - бездомен

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Людмила Билярска
© e-Lit.info Сайт за литература, 2020

   
© E-LIT.INFO