Родена през 90-те (Final Cut)

               На Ани Илков

При твоето раждане в деня когато ти се роди
Пъпа ти не отрязаха с вода те не омиха за очистване
Със сол те не обтриха и с пелени не повиха ничие
Око не се смили над тебе от чиста милост от пощада
Да ти направят нещо от това но те изхвърлиха
На полето от презрение към живота ти в деня
На твоето рождение аз минувах по стърнищата
И те видях захвърлена да се мяташ в кръвта ти
Беше най-бялото момиче което някога бях виждал
Тялото ти ме влудяваше през безкрайните провинциални
Лета на безнадеждната ми обич току се примолвах
Да ми покажеш гърдите си Африка тъгите на краевековието
И на тебе в кръвта ти ти казах в кръвта си живей!
И расти като тревите полски и тръните боготвореше
Съня и къпането цялата бе сън и свежест намираше секса
За отвратителен правеше го от милост обич уважение
Порасна стана голяма твоите гърди се закръглиха
И навириха избуя косата ти богато ти беше
Гола и непокрита и аз минах пак покрай теб
И те видях и ето това беше времето ти
Идваше и си отиваше влизаше и излизаше
Познаваше часовете и разпределението на щастието
Четеше до късно със склонено плоско в кръгчето
На нощната лампа лице навиваше огромния съветски будилник
И го слагаше до главата си вляво на раклата от външната
Страна на леглото преди заспиване молитвено измънкваше
Че не искаш да се успиш, на будилника с нежност и вина
Първата нощ легнахме рано в 12 и 30 вече бяхме свършили
Времето за любов омих те с вода измих от тебе
Кръвта ти и те с елей помазах обух те с кожи
От морски крави ти ядеше дребнозърнест грис
Захаросан мед и студено пресовано дървено масло и
Беше много, много красива но ти се довери
На красотата си и ползувайки се от славата си
Пробуждаше се малко преди седем и цялата те
Втрисаше при иззвъняването молех те да се пресегнеш
За гумичките но ти казваше че не после вглъбено слушаше
Молбите ми и мълчеше в унес десетте минути които казваше
Че ти оставаха трябваше още да се изкъпеш без което не можеше
Нито да заспиш нито да станеш тази сутрин трябваше освен това
Да си измиеш косата библиотеката отваряше в осем но медиите
Никога не спят нали почна да блудствуваш и живееше
Безпътно с всеки минувач като му се отдаваше
И при всички твои гнусотии и твои
Блудствувания ти не си спомни за дните
На твоята младост когато беше гола
И непокрита и хвърлена да се мяташ
В кръвта си не ще ли викаш някой
Ден към мен ти бе приятел
На младостта ми!

 

Rapports personnels avec Marx

Бог е бунт разцъфнали поля бодлива тел и репеи
Бъди без капка срам дете бъди безсрамен нека мънкат
Злорадо: непристойност! пустинята е твоето неподчинение
От сгърчения в пламъци небесен свитък в девицата се гмурвам
Дарявам те с благодатта отново ти да можеш да изпитваш изкушения
Насред господството на Звяра стигнало до степен на невъзприемаемост аз
Те благославям с очите си да виждаш непрестанността на сипея на сриването
Да чуваш детските фалцети на пурпурно богослужение на педофил в гръбнака
Александрия! Столицата на Египет на мъртвите на мрака на науката враг съм ти
На нощта в пустинята ще пръсна на парчета всички пирамиди колоси и сфинксове
Има ли борба се слитат гарвани рояците мухи бучат метално проблясвайки през стаята
На молитвите се слитат богове доктори на църквата във византийски мантии високи капи
С поименно гласуване изрично потвърждават, че ти си едновременно човек и бог
                                                           единосъщно
Разпръсквам бесовете с кречетало замахвам да ги прасна Помощ аз съм невидимата                                                                                                                                     църква
Единствено депресия на варвари и роби може да измисли разпъване на бога за да                                                                                                                                       бъдеме
                                                               свободни
Справедливост и за Сатаната! летящи скарлатиненочервени градове Изкупление за Бог
Света и Него! човекът най-болнавото, най-интересното животно танцувате с негърски
Пастори обявявате Св. Дух за жена искате да се върнете в утробата за всеки случай
За да мисли духът трябва да е прост опитвам се да кажа псалм но бесовете са от-
Отмъкнали псалтира ми пеят: земята бе пуста самотата ми сива щрауси мътят
Човешки и животински яйца еднакво обсебени чудовищността на измамата
Предизвиква вече само смях довеждат пред мен превърната в кобила жена
Казвам ви коне сте защото имате катърски очи това е жена непревърната
В кобила единствено в очите на оставилите се да бъдат мамени такава е
Опълчване на всички сетива всеобщо Ето го! затъкват ми устата
Негърски мутри с коляно върху козинката на тумбака ми
Още старите равини съветват да се отбягват усамотени
Места дори в случай на облекчаване от остра нужда
Голи енергични гърчещи се змиевидни движения
По протежение на коридорите злоупотребяват
С изписване и произнасяне на божествените
Имена писъкът на нова остаряваща теория
Някой доволен крещи: непристойност!
Пръсват се от разкъсващо всякакви
Гънки и дипли злорадство Това е
Любовта ми това е пустинята


Анархия и истина

Където няма нещо свещено бунтът е невъзможен
Вагнер решава да ми изсвири тананикайки Летящия холандец
Когато една политическа теория ми харесва се опасявам, че става
Дума за поезия или музика оставам в кръга на естетическото което
Се ебава с мен Herr Ленин живее на един сифилистичен хуй разстояние
Революцията известна също като Дада е немислима без заниманията ми
С Михаил Александрович моя персонален исус спасяващ ме от марксизма
-ленинизма историческата необходимост на мирния преход дингирин
дингирин дингирин дингирин деа мамандеа деа маманделин деа мамандеа
Деа маманделин на 19 декември 1917-та пиша на сестра си мария че вече
Вярвам само в безсилието в малкото в потиснатото мразя властта и
Всичко което я облагодетелства искам да пиша отново поезия зная
Властта е в теорията отстоянието между Spiegelgasse 1и Spiegelgasse 6
Нашият съсед г-н Ulianow-Lenin просто извлича практическите следствия
От остарели концепции това е участта на теориите да остаряват да се прилагат
По-добре да обединим Западната и Източната църква под знака на Дионисий Дада-
Ареопагит по стъпките на Михаил Александрович между Цюрих и Лукарно
И гроба му в Берн на чужбина но какво да правя след победата на Великата
Октомврийска аз християнският анархист политизирал самия Бенямин
Теократическият анархизъм най-смисленият политически отговор
На интригите на неолиберализма и марксизма онази gauche caviar limousine
Left на учителката ми на младини античната литература на Бакунин vs. Маркс
Първата ми среща с Шмит в качеството му на отговарящ за следенето
На анархистичните движения и цензурата в Баварското Министерство
На отбраната Referat 6 [Шести отдел на Шесто] изнасям доклад на тема
Подкрепата на германския кайзер за октомврийския ноемврийски преврат
След като се излекувах от естетицизма предстои да се изцеля
От Маркс края на играта на маски на политическото ще напиша
Автобиография на Бакунин истинния законен баща на Дада.


Изкушението на Св. Антоний
(Пустиня Фабрика Рай)

Мъртвите нямат право на волеизявление
Сред живите тъй като вече не съществуват както
Първородният грях така и понятието за наследство
Трябва да бъде отхвърлено от юридическа гледна точка
Като млад руснак идеалист захвърлен в немския идеализъм
Аз смъкнах безсрамно посмъртната философска маска и показах
Безмилостното отрицание като негова истинна същност в цялата му
Голота мир казвате кръгла маса мирен преход от социализъм към капитализъм
Всъщност хегеловият дух тази къртица с побелели мустаци продължава да рови и
Скоро ще подаде нос на повърхността за да съди живите и мъртвите признавам
И на стари години обичам да бъбря за Хегел от канапето пред димящия самовар
На Обломов всяка литература заслужава националния си поет именно този
Поет нали първият ден на бунта съм цяло съкровище на втория трябва да бъда
Просто разстрелян, но не се залъгвайте имам дългосрочни стратегически планове
Касаещи еманципацията на австроунгарските и османските славяни аз съм първият
Руснак взел активно участие в световната революция заявил на висок глас
Необходимостта от разрушаването на тази гнусна империя отечеството ми
Ще извикам на дуел всеки който твърди че съм руски агент всъщност тайно
Присъствах на генералната репетиция на Деветата симфония под диригентството
На Вагнер вече знаех за пакта Молотов Рибентроп Йосиф се хилеше под мустак
Йоахим бе нацистки ангел социалдемократически канцлер работеше за Газпром
В черен фрак с пура в ръка инспектирам барикадите в центъра на Дрезден
Изповедта ми пред Николай І в Петропавловската крепост всъщност е кавър
Версия на Поезия и истина без собствени имена не предадох никого
Избягах от Иркутск по брега на Амур стигнах до Сан Франсиско
И Ню Йорк на Mr. Bakunin, Howard House, low Broadway and Courtland
Очаквам чека ви за да се върна най-сетне в играта слухът че съм
Руски агент беше пуснат от Маркс и другарите докато вербувах
В Лондон чехи сърби най-сетне и един българин, лекар в турската армия
След деветгодишно мълчание напролет лайната вмръзнали в леда
На тъгата ще се размиришат вече няма да бъдат лайната на един народ
Миришещи родно а лайната на света на загниващата благоуханна смокиня
На късния капитализъм комуната трябва да замени съвършената
Германска бюрокрация непоклатимото ми убеждение, че Москва
Е главният ни враг да, на всеослушание се отричам от руския
Държавен патриотизъм и приветствам разрушаването на Империята
Откъдето и да ни сполети има само две отечества едното се казва бунт
Другото контрареволюция Маркс звъни на пожар в седем сутринта на майка ми
Пита дали може да мине през нас твърди, че никога не е казвал нищо
Срещу мен винаги ме е ценял високо от всички страни ми го преразказват
Знаех, че не е истина но все тая няма да върна посещението му беше
Атеист преди мен но като немец и евреин от главата до петите [не се чете]
Червена бюрокрация господство на наследството над лишените
От наследство личностен извънсветови реален (аз съм славянин)
Бог е големият протест банките и университетите трябва да бъдат
Разрушени трябва да се разбере че светът по необходимост е разделен
На родината на обновлението на живота и родината на старите привилегии
Навлизаме в нова епоха на религиозни войни децата не принадлежат
На родителите и обществото, а на собствената си бъдеща свобода.


Боливийски дневник
(нецензурирана версия)

              На Силвия Чолева

Учим кечуа за да можем да говорим с местните
Таня [другарката Tamara Bunke] безгрижно се съблича
Пред останалите школата на ГДР ръси кубински псувни
Путка му майчина говноядец и други такива на висок глас
Учудващо висока степен на вербална агресия после спокойно
Чета в хамака Перманентната революция путко заспала Разговор
За Данте на Осип Манделщам Пътя на имената на Аврам бен Самуел
Абулафия Песен на Песните на Соломон от Фрай Луис де Леон моята
Стратегическа цел е завземането на политическата власт в България
Тази сутрин кръстих отряда Армия за Национално Освобождение никакво
Развитие по въпроса за селската база на партизанската война но посредством плано
Мерен терор някой ден ще имаме тяхната подкрепа отхвърлям мира като несправедлив
Народ без омраза не може да победи никой смъртен враг навърших трийсет и
Девет неумолимо наближава възрастта поставяща под въпрос бъдещето ми
На герилеро член на този елитен клуб на бойци с железни воли и тела хронична
Астма хроничен глад редуван с преяждане повръщане диария събуждам се
Целия омазан в собствените си лайна не съм се къпал от шест месеца личен
Рекорд бяхме купили прасе от селянин не го секвестирахме престояхме абсолютно
Неподвижни полагайки усилия да асимилираме свинското повърнахме и продължихме
Напред този вид борба ни дава шанс да се превърнем в революционери, най-високото
Стъпало на човешкия род най-безразсъдната атака има за цел аптека медикаментите
За астма осъден на неопределеното траене на времето на пристъпа букурещки
Партиен всекидневник ме критикува като патетична безотговорна фигура и
Приветства марксистко-ленинската квиетистична линия на боливийците
Ще ми се да завзема властта само и само да демаскирам тези страхливци
Да им натрия носа със собствените им свинщини селяните ни имат за вещери
Парите с които им плащаме за храната смятат за омагьосани хартийки губещи
Стойността си в мига на бързото ни изтегляне от населеното място последният
Бивак в магическа портокалова горичка последното прасе купено от единствения
Селянин когото заварваме в изоставеното село последният бой насред картофено
Поле арестува ме дребен набит индианец от високопланинското плато в стаята
На училището се чува само астматичното ми хриптене заповедта да се премине
Към елиминирането на г-н Гевара признавам пред агента на ЦРУ поражението си
Дължащо се на дълбоко провинциалния манталитет на местния авангард дето
Ме изоставиха в последния момент виждам на училищната дъска граматическа
Грешка вече съм само сбор от реликви талисмани прикачен за шасито на хеликоптер
Изложен пред публиката с широко отворени очи като жив пълен с формалдехид
Правят си селфита с трупа ми палачът взима лулата остатъка от тютюна преди това
Съхранен от агента като сувенир медицинските сестри режат кичури където
Няма сакраментално освещаване никакъв бунт не е възможен отрязаните
Китки в буркани в гостната на дома в предградие на Маями в рамка под стъкло
Овъгления сутиен на другарката Таня (Нямаш ташаци заменено с Нямаш кураж
От кубинските другари)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Владимир Сабоурин
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

   
© E-LIT.INFO