Никога

Искаш ли да позная?
Няма да ме потърсиш.
Мрак в прозорците пада
и душата ми се прекършва.

Искаш ли да предскажа?
Няма смисъл да ставам;
утре в светлото утро
почва твоето нямане.

Искаш ли да заплача?
Толкоз много съм плакала,
че сълзите обърнаха
своя ход към душата ми.

Искаш ли да изчезна,
сякаш мисъл пробляснала?
Толкоз дълго ме нямаше,
че душата обрасла е.

Знам, че нищо не искаш –
просто тъй си бърборя.
Иначе ще се вкисна
и ще почна да моля.

И ще почна да плача,
да звъня на вратата ти,
да вгорчавам живота ти
и да соча вината ти.

Любовта ще си иде;
трябва само да чакаме,
но щом искаш – отивай си.
Аз лекувам душата си.

 

Пророчески сън

Сънувах го пороя. Изваля
за някакви си двадесет минути
върху ми целия Световен океан.
Провирах се под дрехата от струи,
обилно мокрещи. От водопад
с плющене се изливаше водата.
Прескачах вадите. В зрънце от град,
смалена, се провираше душата ми -
като кончe през вътъка на канава.
Вървеше мокра, а то значи - гола.

Отвъд съня ме чакаше кавга.
Порой от сълзи и надвикване с пороя.


Незавидно

Махам рани от себе си,
махам страх и засъхнали кърви;
стържа бели цикартрикси,
безвиновно съшивам вини

и ви гледам от упор,
и се втренчвам безстрашно, обръгнала
на безкървие, и избирам
под новата кожа да трупам железни скали.

                                     

-------------------------------------------------        -----------------------------------------------

© Павлина Гатева
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

                           

   
© E-LIT.INFO