030041*

Литературата не държи на реномето си. Отдава се на прекалено много.

*

И най-престъпното съзнание си има своята ценностна скала.

*

Някои фалшификати тъй се изживяват като оригинали, че да не излязат от Лувъра.

*

От извора на невежеството напиване нямат.

*

Там, където никой не си е на мястото, място не можеш да си намериш.

*

Толкова сме големи в нищото, че не можем да излезем от него.

*

Националното им богатство е голям капитал. Експлоатират го само чужди.

*

По законите не естествения подбор се налагат онези, които не подбират по него.

*

Понякога лукса да се лекуваш ти обезсмисля живота.

*

Демокрацията е от женски род. Изнасилват я тоталитаристи.

*

За безскрупулността няма сезон.

*

Конюнктурата награждава писателите. От нея да не излязат.

*

Не излиза от антологиите. Може да го забравят.

*

Извън проблемите на бита нямаш право на смисъл.

*

Самодостатъчен си е в себичността си.

*

Той е личност в греха. Самоиздига се в него.

*

Така са единни в злото – сякаш доброто им носи най-голямото зло.

*

Висша форма на самосъхранение: Да надзираваш надзирателя си.

*

Високопоставен е в ниското. Придава му тежест.

*

Робството е като добре трениран плувец. Дори и да искат да го удавят, то пак ще изплува.

*

Пред новия Вавилон и птичките пеят в един глас.

*

Грехът обожествява.

*

Дотам е паднал, че да падне и под дъното.

*

По пътя на безпътицата всеки страничен път е надежда.

*

Предателят в него не се предава – като герой от съпротивата.

---------------------------------------------------------------------------------------

Дилян Бенев, "Гръмоблясъци", ИК "З. Стоянов", София, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------

© Дилян Бенев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

   
© E-LIT.INFO