010198Галина Вълчева-Димитрова е родена през 1975 г. Завършила е българска филология и журналистика. Член на СБП и СБЖ, носител на редица награди за поезия и проза. Доктор по литература с множество научни, литературни и журналистически публикации в България и в чужбина. Научните й интереси са в областта на литературата за подрастващи, литературната история и критика. Организира и активно участва в културни събития, срещи с писатели, научни форуми и академични проекти. Издадени книги: „Деветият облак”, (стихотворения), ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2023; „Модели на спомена за детството (върху българската проза между 20-те и 80-те години на ХХ век)”, (монография), УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2019; „Вълча зима”, (стихотворения), ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2018; „Кръговрати”, (електронна книга със стихотворения), Електронно списание „Литературен свят”, 2013, „Кръстопът на слънцето”, (есеистичен сборник), Издателство „Светулка”, София, 2004, „Един живот по-късно”, (стихотворения), Издателство „Светулка”, София, 2004, „Сезонът на праха”, (стихотворения), Издателство „Збелдсурд”, 2001.

 

Публикации в сайта:

Град

 

-----------------------------------------------------------------------

© Галина Вълчева-Димитрова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2023

   
© E-LIT.INFO