Синьо балонче

 

Докато аз вървя

нагоре и надолу
надолу и нагоре
из тоя град - 
някой някъде ме чака.

Докато срещам
сто намусени лица
и им показвам
своята невесела усмивка-
някой някъде ме чака.

Той ходи
надолу и нагоре
нагоре и надолу
из своя град.
Той среща
сто невесели лица
и им показва
своята намусена усмивка.
Той знае,
че го чакам.

И ако някой ден
се срещнем, 
светът за миг ще спре-
да ни погледа.
Като прожектори
на сцена театрална
към нас ще грейнат
сто
благославящи усмивки.
А ние,
възседнали балонче синьо,
ще се възнасяме
в забавен кадър
нагоре, и нагоре, и нагоре...

 

Защото

…защото между нас възможна беше
една история.

А после,
без да изпрати телеграма,
пристигна зимата.
Една История си сложи
палтото черно и официално
и то обгърна стройното й тяло.
Със два големи куфара,
със воалетка виолетова
тя бавно пуши дълго цигаре
сама на гарата,
изискана и недостъпна.
А ние двамата
пред погледа й син
се качваме във два съседни влака,
които,
при свирката железничарска,
потеглят безвъзвратно
на изток и на запад.
Една История,
проронила една
                           сълзичка тайна,
със двата куфара си тръгва бавно
от гарата обезлюдяла
към града,
където между други двама
възможна е
една история.

 

Майстори и Маргарити

Няколко възможни Маргарити
изпитват
няколко възможни Майстори
в древни, зелени градини.

А също и –
няколко възможни Майстори
изпитват
няколко възможни Маргарити
в древни, зелени градини.

Във въздуха проблясват шпагите на погледите
със изумрудени искри.

В същото време
други възможни Майстори
обмислят задълбочено дилемата:
„Да бъдеш или не”
на третите си ракии.

Трети възможни майстори
потягат ламаринените си криле,
влачат ги към ръба на скалите.

Слънцето намигва
с веселото си око
и проронва една сълза
                                с тъжното.

Зад премръзналите дървета
за миг надниква засмяно
лицето
на младата пролет.

Биде утро, биде вечер,
ден един.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стиховете са отличени с поощрителна награда  на националния поетически конкурс "Любовен човек", организиран от e-Lit.info Сайт за литература и КДК, Ловеч


---------------------------------------------------------------------------------------

© Ценка Кучева
© e-Lit.info Сайт за литература, 2011                                                                       

   
© E-LIT.INFO