убихме и последния лебед
като копеле върху замръзналото езеро
събрахме плачещите му пера
и се раздрънкахме за загубата им
изпейте ни още нещо момчета/ нахранете ни с ноти


прободохме последното свещено сърце
сега всички висят окачени в кланицата
смеем се докато момчетата пеят по задължение
катран&забранен блус на перата
изпейте ни още нещо момчета/нахранете ни с мъка

признавахме единствено нашите тела
в последната нощ на всички възможности
последната нощ край комините
последната нощ в гаражите
изпейте ни още нещо момчета/нахранете ни с нотите
на тъжните стари блусове


оставаме... надживели лудостта
вечерята е сервирана студена
момчетата са сервирани мъртви
най-нежните млади поети наоколо
пейте за луната момчета/слънчевата светлина
е уморена

слънчевите момчета вече не могат да изпеят
Катран &Старият блус на перата
подтиснати, мъртви
китарите мълчат

хайде в гробницата... начело със стария Хамонд
долен и лепкав единствения блус
блусът смазан от попа
пейте за тъгата момчета/блусовете тук стават
все по-лоши

умъртвихме и последния зародиш
най-после децата няма да засвидетелстват
ада

---------------------------------------

Превод: Росица Пиронска

                                     

   
© E-LIT.INFO