Наградени:

 

I място – Ивайло Боянов Терзийски от гр. Силистра;
II място –Емилия Миткова Найденова от гр. София;
III място- Венцислав Павлов Василев от гр. Варна.

 

 Поощрителни награди:

 

Галина Драгнева Иванова –гр. Варна
Павлина Йосева –гр. София
Радостина Йорданова Драгнева-Калчева –гр.Варна
Илко Спасов Карайчев –гр. Тополоврад
Милена Бранимирова Иванова –гр.Варна 

                            

   
© E-LIT.INFO