***

 

Бардът гледа в късната си есен
бременната бъчва ще роди ли
песента, която не умира...

точи мислено зъби на хляба.

 


Водата няма накъде да иде

 

Щом в дюнята повярва бедуинът,
че тя е гръд на цялата пустиня.

 

 

*

 

Вгледан в недалечна воденица,
гладният на мелничния камък.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Николай Кънчев, "Вятърът отнася мойта шапка", "Литературен форум", 1993

                                      

   
© E-LIT.INFO