Мечтата ми за море
се спъна
в крайремните камъни.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2020

   
© E-LIT.INFO