На Димитър Петров и Свилен Маринов –
                                                с любов!

Как тъй „Шестото клеймо“
да остане сам-само!
И на наший небосклон
грейна „Петият пирон“.
А „търсачите“ в тандем
са в поредния проблем:
те ли, ние или вий –
кой къде ще го забий?
Ех, ти, Брауне – класик –
клекна ли до чикчирик?

Разград, 02.09.2023 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

© Иван Димитров
© e-Lit.info Сайт за литература, 2023

   
© E-LIT.INFO