030055Литературна критика, интервюта, етюди

Няколко встъпителни думи

Това е четвърта по ред книга с литературна критика и есеистика след излезлите досега „Накърнимото“ (2004), „Цветните спомени на греха“ (2009) и „Лисица в кокошарника“ (2013) и донякъде е тяхно продължение, ако изобщо писането за книги има някакъв лимит. (В книгата си „Първа равносметка след апокалипсиса. Моите 100 любими книги (на цената на една)“ – „Колибри“, С., 2013, Фредерик Бегбеде се опитва да направи подобен личен прочит, разбира се далеч по-обемно и „важно“, интригуващо-интимно.) На практика сборниците се опитват да дадат някакъв индиректен отговор на три фундаментални въпроса: Защо (не) четем?; Защо пишем?; Защо издаваме? Занимавах се с „езиците“, техниките на писане, контекста на раждането на творбите и съдбата на техните автори, за да достигна по различни пътища до скептични отговори относно съдбата на книгите. А книгите и авторите в тях не бяха малко: рекапитулацията на предишните три книги сочи около 200, без есетата и фрагментите. В този контекст особено стои книгата с „елипси“ „Pink Floyd“ (2013), която колажираше металитературни и литературни фрагменти с текстове на „Pink Floyd“ и Роджър Уотърс и която есенциализираше донякъде написаното досега. Тя беше и по-„лабораторна“, повече задаваща въпроси, отколкото търсеща отговори.

Новата литературнокритическа книга стои по-близо до „Накърнимото“ в съдържателен план, като в структурата и са включени раздели с литературна критика (за български и чужди автори и книги), интервюта (които липсват в предишните ми подобни сборници) и етюди, обединяващи различни по характер есеистично-публицистични текстове. Броят на статиите и отзивите в литературнокритическия раздел е 62 (писани, с малки изключения, за преводни и български книги от последните няколко години – авторски, антологии, сборници, периодика, от които 15 са за преводни заглавия и 47 – за български книги), на интервютата – 2, и 4 етюда. Естествено, както и предишните три книги в този жанр и тази не си поставя цел да преподрежда, йерархизира и систематизира факти и ценности в литературата, а изборът на заглавия и автори е по-скоро случаен, „дневников“. Навярно наред със скепсиса от литературната действителност (който неминуемо е свързан с „умората“ на модерния човек от историята и живота и онова „усещане за изчерпване на историята“, за които говори проф. дфн К. Янакиев) има нещо, което е по-близо до оптимизма. Може би не е случайно, че първият текст е назован „Човек не умира“, а последният „Започвам“. Металитература, която в последна сметка, независимо от качествата на литературата, я разглежда като източник на вдъхновение, форма и начин на живот, „преминаване под дъгата“, за да получим небесната защита.

В. Ш.


Съдържание

Няколко встъпителни думи – Владимир Шумелов ..............................5

Литературна критика. Преводна литература .................................7

„Човек не умира“ (Греъм Грийн. Безнадежден случай.
„Златна колекция XX век“, № 33. Изд. на в. „Дневен Труд“
и „24 часа“, С., 2005).........................................................................................9
Антология на немската лирика от дванайсет века (Розата е без Защо.
Немска лирика от дванайсет столетия. Изд. „ПИК“,
В. Търново, 2007) ...............................................................................................13
Какво знаем за готите? (Херман Волфрам. Кратка история
на готите. Изд. „ПИК“, В. Търново, 2008) ...................................................16
За белетристиката на Мирча Елиаде (Мирча Елиаде. Младост
без младост. Изд. „Авангард Принт“, Русе, 2008) .......................................21
Гьоте – за смъртта и безсмъртието (Гьоте – за смъртта
и безсмъртието. Изд. „ПИК“, В. Търново, 2010)..........................................24
Роман за страха и самотата (Марлен Хаусхофер. Стената.
Изд. „ПИК“, В. Търново, 2010)........................................................................26
По пътя: Източна Европа „От един кучи гъз в друг“ (Анджей Сташук.
По пътя за Бабадаг. Изд. „Парадокс“, С., 2010)...........................................31
„Сладостта на живота“ в контраст (Паул Хохгатерер. Сладостта
на живота. Изд. на МД „Елиас Канети“, Русе, 2012)..................................39
Вината, отговорността (Дорон Рабиновичи. В търсене на М.
Изд. на МД „Елиас Канети“, Русе, 2012) .......................................................42
Winterreise – навътре в паметта (Алисия Аса. Зимно пътуване /
El Viaje Del Invierno. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2013) .................................44
Светът на Лета Куцохера (Λέτα Κουτσοχέρα. Η Μουσική των σωμάτων.
Εκδόσεις «Faber», Β. Τάρνοβο, 2014 / Лета Куцохера. Музиката
на тялото. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2014) ................................................47
Човек може да бъде победен, но не и унищожен
(Панаит Истрати. Признанията на един победен.
Изд. „Авангард принт“, Русе, 2014) ...............................................................50
В/извън „Зоната на ентусиазъм“ (Йозеф Банаш. Зона на ентусиазъм
(Драматична история за приятелството и любовта (1968–2008).
Изд. „ПИК“, В. Търново, 2015)........................................................................57
Свободата – параболи (Матей Вишниек. Господин К. на свобода.
Изд. „Гея-Либрис“, С., 2015) ...........................................................................61
Когато мъртвите са по-млади от живите (Фредерик Бегбеде.
Уна & Селинджър. Изд. „Colibri“, С., 2015) ..................................................67

Литературна критика. Българска литература ..............................75

За Литературния Бургас (Литературният Бургас. Биографичен
и библиографски справочник. Изд. „Либра Скорп“, Бургас, 2012) ..............77
Думи, „които не завършват с оловно многоточие“ (Тильо Тилев.
Стихове за посветени. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012) ...........79
„Избрано“ на Екатерина Кунова (Екатерина Кунова.
... И продължи нататък. Изд. „Изток-Запад“, С., 2012)............................81
Литературният „Трапезник“ на Пенчо Чернаев (Пенчо Чернаев.
Трапезник. Литературна критика. Избрано. Изд. „Рал Колобър“,
С., 2012)..............................................................................................................83
Три книги за родопското Неделино (Светозар Любомиров.
Укутени лафове от Неделино. Изд. „Отзвук прес“, Смолян, 2011;
Неделинският двуглас. Изд. „ЗЕА-Принт“, Смолян, 2013;
100 години светско училище в Неделино. Изд. „ЗЕА-Принт“,
Смолян, 2013).....................................................................................................85
Нов исторически роман на Иван Енчев (Иван Енчев.
Злато и чакъл. Изд. „Българска книжица“, С., 2012) ...................................89
Понката писа (Панайот Димитров-Понката. Огрени сенки.
Изд. „Фабер“, В. Търново, 2012)... ..................................................................91
„Време за отсяване“ – зад стената на 80-те (Миролюб Влахов. Време
за отсяване. Изд. „Абагар“, „ДизАрт“, В. Търново, 2012) ..........................93
Дълги улици, лъкатушни пътища (Миролюб Влахов. Дълги улици.
Изд. „Абагар“, В. Търново, 2015) ....................................................................95
„Съкровището“ на цар Иван Шишман (Симеон Христов.
Съкровището на Шишман. С., 2012) ..............................................................98
„Събирам най-добрите предложения“ (Десислава Неделчева.
Източно време. Изд. „Литературен вестник“, С., 2012)...........................101
Да излъжеш майка (Николай Фенерски. Не казвай на майка си.
Изд. „Ерго“, С., 2012) .....................................................................................103
Роман за пречупването (Николай Фенерски. 1994.
Изд. „Дива 2007“, 2015) .................................................................................108
„Изгубеният северозападен рай“ (Резерват Северозапад.
Алманах, Изд. „Дива 2007“, бр. 1, 2012 г.; бр. 2, 2013 г.)...........................113
„... И широко затваря очите ми бяла тъга“ (Елена Денева.
Натюрморт с пеперуди. Изд. „Потайниче“, С., 2013)...............................116
„Светът остана все така чудесен“ (Елена Денева.
Сенки и бонбонки. Изд. „Потайниче“, С., 2014)..........................................118
Книга за книгата „На острова на блажените“ (Николай Димитров.
Под сянката на кипарисите. Книга за книгата „На Острова
на Блажените“. Изд. „ДАР-РХ“, В. Търново, 2013)....................................122
Един свят на благородни, талантливи, самопожертвователни и
родолюбиви военни музиканти (Георги Ръцев. 130 години военна музика
във Велико Търново. Изд. „Абагар“, В. Търново, 2013) ...............................124
Почит и преклонение пред величието на старопрестолния
Търновград (Тянка Минчева. Град Велико Търново и околностите му
в историческата ни памет. Изд. „Основа“, Киев, Украйна, 2013) ...........127
Думи за мемоарната книга на Лена Левчева (Лена Левчева.
Срещи и несрещи. Изд. „Изток-Запад“, С., 2013) .......................................131
За новия роман на Светла Андреева (Светла Андреева. Хляб
за грешници. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2013).............................................135
Чудеса селски, чудеса човешки (Светла Андреева. Автобус
за рая. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2016) .......................................................138
Осъдени на живот вън от рая (Ружа Велчева. Вън от Рая.
Изд. РНБ „П. Р. Славейков“, В. Търново, 2013) ...........................................143
„Танцувам още, с огнени коси...“ (Ружа Велчева. Нестинарка.
Изд. „Фабер“, В. Търново, 2016) ...................................................................146
„Да се напише история като тази, е повече от това тя да бъде
изживяна“ (Росица Василева. Фабрицио Белли. Изд. „Астарта“,
Пловдив, 2013) .................................................................................................148
Пепелище от рози (Росси Вас. Пепелище от бодли.
Изд. „Астарта“, Пловдив, 2014 / Rossi Vas. Cenizas de espinas.
Ed. „Astarta“, Plovdiv, 2014)...........................................................................152
За годишника „Любослов“ („Любослов“, годишник на Съюза
на българските писатели в САЩ и по света – Чикаго, САЩ,
год. 2, 2013; год. 3, 2014; кн. 4/2015 г.) .........................................................155
За „Културна палитра“ (Културна палитра. Алманах-списание,
бр. 1-2, г. I. Общински комплекс „Дворец на културата“,
Перник, 2013) ...................................................................................................159
„Машина за чистота“ – етическият и естетически коректив
на поета (Йордан Атанасов. Машина за чистота.
ИК „Огледало“, С., 2013) ...............................................................................161
Малкият голям свят на Йордан Атанасов (Йордан Атанасов.
Пясъчни видения. Изд. „НЧ „Даскал Петър Иванов“,
Ст. Загора, 2014) ............................................................................................166
Стамболов и Левски – някои корекции (Николай Иванов.
Нови факти за В. Левски и С. Стамболов. Ком Сервис ЕООД,
С., 2014)............................................................................................................169
Една мъдра книга (Атанас Радойнов. Ножница
на страданието. Притчи, отломки, безсъници.
Изд. „Фабер“, В. Търново, 2014) ...................................................................173
„Човекът е кървяща, жива рана“ (Йордан Пеев. Когато смъртта
ми прогледне. Изд. „Литера принт“, Ст. Загора, 2014) ............................177
Наистина романология (Младен Влашки. РоманОлогия ли?
Съвременният български роман между употребата
и експеримента. ИК „Хермес“, Пловдив, 2014) ...........................................180
За критическия сборник на Радка Пенчева „Писателят: лица
и спомени“ (Радка Пенчева. Писателят: лица и спомени.
Изд. „Фабер“, В. Търново, 2014) ...................................................................183
Какво е морето на/за българина? (Радка Пенчева. Морето
на българина. Морски етюди в българската литература
1924–1944 г. Изд. „Астарта“, Пловдив, 2016) ............................................186
Приказки за живеене (Дияна Тончева. Онова, което винаги
ще е там. Изд. „ПИК“, В. Търново, 2014) ....................................................190
Мемоарът на поета (Янислав Янков. Смъртта в живота само
съществува. Спомени на един корабокрушенец. Изд. „Жанет 45“,
Пловдив, 2014) .................................................................................................193
Поетическият розариум на Роза (Роза Боянова. Стихове
от розариума. Изд. „З. Стоянов“, С., 2014) ................................................197
В империята на тюлените (Росица Йосифова. Да последваш
тюлена монах (пътеписи от Средиземноморието).
Изд. Логопедичен център „Ромел“, С., 2014) ..............................................199
Изкуството в „През моите очи“ на Теодор Христов (Теодор Христов.
През моите очи. Споделено за книги, филми, картини…
ИК „Коралов и сие“, С., 2015) .......................................................................203
За „Приятелят на Дон Пабло“ на Милка Иванова (Милка Иванова.
Приятелят на дон Пабло. Изд. „Бургаска писателска общност“, Бургас;
изд. „Фабер“, В. Търново, 2015) .......................................................................................205
„Таро“ – психография на душата (Снежана Иванова. Таро.
Граматология на сянката (двадесет и два начина да изживееш
себе си). ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2015) ..........................................................209
Думи за дебютния роман на Виолина Б. Иванова
(Виолина Б. Иванова. Ултравиолетовият Пегас.
Изд. „Пергамент“, С., 2015)......................................................................................212
Поетическият кинематограф на Иван Сухиванов (Иван Сухиванов.
Нямо кино. Изд. „Либра Скорп“, Бургас, 2016) ...........................................217
Когато Алиса те ориса (Лилия Христова. Ориса ме Алиса.
Изд. на Сдружение „Бургаска писателска общност“,
Бургас, 2016) ....................................................................................................220
Книга за близкото минало (Виолета Радева. Везната
на бъдещето. Изд. „Лени АН“, Русе, 2016)..................................................223

Интервюта...........................................................................................229

Здравка Владова-Момчева:
„Моята крепост е Царевец! Домът на душата ми!“.................................231
Атанас Радойнов: „Писателят не е Господ.
Той е летописец, който следва живата природа“......................................242

Етюди ...................................................................................................249

По следите на едно писмо ..............................................................................251
Няколко погледа към темата „Андерш Брайвик“.........................................260
Край ..................................................................................................................268
Започвам...........................................................................................................274


ЩЕ ЧАКАМ ДЪГАТА
Литературна критика, интервюта, етюди
Автор:
Владимир Шумелов

Редактор: д-р Радка Пенчева
Графичен дизайн: Петра Лимоза

Печатни коли: 17,5
Формат: 60/90/16

Българска, първо издание
ISBN: 978-954-471-368-3

Издателство ЛИБРА СКОРП
www.meridian27.com

2017 г.


---------------------------------------------------------------------------------------

© Владимир Шумелов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO