Д-р Надка Иванова Данкова е преподавател по физика и астрономия и ръководител на школа по астрономия.

Защитава дисертация в Софийския университет, катедра „Методика на обучението по физика“ на тема, свързана с методиката на обучението по астрономия.

Член е на Дружеството на троянските писатели и поети.

Автор е на книгите:“Приложна астрономия“ (изд. „Регалия-6“), “Методическо ръководство за извънкласна работа по астрономия“ (изд. “Фабер“),“ Звездна летопис“(изд. „Слово“), „От Ком до Емине - магистрала на Духа“(изд. „Слово“), „Земни и небесни пътешествия“(„Линеа“), „Педагогиката на Учителя Беинса Дуно“(изд. "Хелиопол"), „Бялото колело. Лирика.“("Линеа") и др.

 

Публикации в сайта:

Съдба          


------------------------------------------------------------------------------------------------

© Надка Данккова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

                                    

   
© E-LIT.INFO