Морето е бушуващо и близко.
Морето знам - не мога да го видя,
но чрез морето аз усещам всичко!
Щом стисна в шепата си малка мида,
проглеждам в дълбините и в безкрая.
Край лодките сребристи рибки плуват...
Да бъда рибка тайно си мечтая -
вълните винаги да ме милуват.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Стихотворението е отличено с трета награда в младежкия литературен конкурс "Проф. Боян Пенев", Разград, 2017

------------------------------------------------------------------------------------------

© Селена Веселинова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO