Те се познават от емигрантските си години в Румъния. Осъществяват лични контакти в Браила и Галац през 1871 – 1872 година.

В своите „Биографични бележки“ от 1894 г. Вазов отбелязва – „В Галац Вазов се сближил с Ботева, от ума и красноречието на който останал пленен… Ботев проповядвал със свойствената си разпаленост комунизъм. Вазов се надъхал донегде с неговите доктрини и даже написал куп стихотворения в социалистически дух.

Към 1919 г. Димитър Благоев е всепризнат лидер на тесните социалисти, главен редактор на списание „Ново време“ (1897 – 1923), депутат в 17-о ОНС.

Житейски съвет

Ламар и неговата жена Веселина посетили дядо Марин в село Калейца, Троянско. Поетът се разчувствал от носталгия е след като целунал ръка на своя родител, тръгнал да се разхожда из градината, разглеждайки герана, сушилнята, плевнята с навеса.
А дядо Марин побрзал насаме да разпита снаха си:
- Весо, погаждате ли се с Лаля? Той е малко буен и неподчинителен!
- Доволна съм от него, татьо! Само това, че всяка неделя ходи по Витоша с млади момичета, не ми е приятно.
- Това нещо е до време. Опасни са комарджилъкът и пиянството, защото са за цял живот! - успокоил я старецът.


Иносказание

През шестдесетте години, когато у нас информационните средства непрекъснато поддържаха темата за войната, генерал Атанас Семерджиев донесъл мемоарите си за отряда "Антон Иванов" на Ламар за съвет.
- Щом и генералите прописаха, война няма да има! - усмихнал се поетът. Семерджиев скочил като ужилен, грабнал грабнал ръкописите и си тръгнал обиден.
- Виж го ти! Изписал цяла чанта хартия, а от иносказание не разбира! - възмутил се Ламар.


Телеграма

Когато видният литературен критик Панталей Зарев навърши седемдесет години, Ламар му изпрати следната телеграма: "Драгий Панталей, честито седемдесетилетие! Пожелавам ти оттук нататък да познаеш кое произведение ще остане в историята на българската литература!"


Библейско

Поздравих го за литературна награда.
- Голяма работа! Яков награди Исака, а Исак награди Якова! - самоиронично и скромно се усмихна свободомислещият поет.


Сектант

Когато казах на Ламар, че неговата максима на турист: "До съмнало се шепне на жена, до пладне се преваля планина", написана като лозунг в хижа "Тъжа", е вече свалена, каза:
- Не е свалена от турист, а от сектант, случайно попаднал в планината.


"Изряден"

На Киевското летище слизат група български писатели. Започват сериозна митническа проверка на багажа. Ламар дъжи петлитрова дамаджана с троянска ракия, чийто аромат се разнася в салона. Като го виждат дяволито усмихнат, проверяващите митничари му нареждат:
- Ну, проходите! Вы изрядный!

---------------------------------------------------------------------------------------

© Найден Ангелов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

   
© E-LIT.INFO