010156Андреана Радева Стефанова, поетеса, журналистка и преводачка, е родена на 15.06.1931 г. в гр. Сливен. Още като ученичка печата стихове във в. «Сливенско дело» и «Народна младеж». Като студентка в Юридическия факултет започва да сътрудничи със свои творби в столичните издания - най-напред във в. «Литературен фронт», «Наша родина» и «Септември», а след завършване на висшето си образование - във в.«Работническо дело», сп. «Пламък», , «Жената днес», «Български воин» и др. Дълги години завежда културния отдел във в. «Софийска правда». Андреана Радева проявява интерес към полската поезия, изучава езика и превежда от полски. Оставя четири свои стихосбирки - «Между две светлини» (1963), «Само едно слънце» (1969), «Земя на детството ми» (1970), «Звезден полет» (1970). В неин превод от полски е издаден световно известния роман на Станислав Лем «Соларис» (1965), книгата за деца «Дневникът на Пластелинко» (1980) от Мария Ковнацка и сборника «Звезден диамант» - избрани поеми на големия полски романтик Циприян Норвид (1981). Участва в антологии на полската поезия, като най-значим е приносът й в антологията «Съвременни полски поети» (1967), с преводи на Владислав Броневски. С течение на времето, от прост но изразителен реализъм стиховете й придобиват творческа и критическа самоувереност. Разработва своя лична проблематика, за съдбата на една жена, в чиято душа се е насъбрала горчевина от живот без съдържание, пречупващ човека, от живот натрапен отвън. В стиховете си Андреана Радева органически страни от прозата в живота и винаги се стреми към колоритното и художественото. За нея е жизнено необходимо да изгради свое духовно пространство, в което да избяга от пошлостта на света за да може да диша свободно. Умира в София на 4.03.2011 г.

Публикации в сайта:

На кръста невидим

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Архивът на Андреана Радева се пази в НЧ "Христо Ботев", 8800 Сливен, ул."Асеновска" 50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

© Андреана Радева
© e-Lit.info Сайт за литература, 2021

   
© E-LIT.INFO