НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
И
ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888“

ОБЯВЯВАТ

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

 

В поетичния конкурс “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” могат да участват автори над 18 години от цялата страна.
Творбите (до 5 стихотворения), в 3 екземпляра, изпращайте на адрес:
гр. Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51,
до НЧ “Просвета 1888” (конкурс за поезия).
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.
Краен срок – 20 август 2021 г. (валидно е пощенското клеймо на плика).
Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет.
Ще бъдат присъдени следните награди:
І награда – 500 лв. и плакет „Яворов”
ІІ награда – 350 лв. и диплом
ІІІ награда – 150 лв. и диплом
Наградените автори ще бъдат обявени на 4 септември 2021 г.
По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

 

-------------------------------------------------------------------------

© Читалище "Просвета 1888"
© e-Lit.info Сайт за литература, 2021

   
© E-LIT.INFO