Oh, how I want to resemble the sea,
Unused – even for a while –
to the destined shores…
The rocks restrain it,
yet unappeased,
to the ocean
it rushes with a serial wave…

Oh, how I want to resemble the sea!...

          Translated by Vessislava Savova

 

Посока – океана

О, искам да приличам на морето,
несвикващо – дори за миг –
със отредените му брегове…
Възпират го скалите,
ала непримирено,
към океана
с поредната вълна се втурва…

О, искам да приличам на морето!...


------------------------------------------------------------------------------------------------

© Dacho Gospodinov/Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

                                  

   
© E-LIT.INFO