To Vladimir Sabourin

We uncorked the bottle
with boyishly t emerity,
Half-children,
  we turned it round
    to the direction
      of the girlish lips.

Puttings half of lile,
and only the alcohol make us dizzy slightly

And one day we will seal
the bottle seemingly empty,
  with wich
    the kid
      will come back
        into us

          Translated by Vessislava Savova

 

Бутилката

          На Владимир Сабоурин

Отпушихме бутилката
с хлапашко безразсъдство.
Полудеца,
  завъртахме я
    по посока
      на момичешките устни.

Разлели половин живот,
единствен алкохолът леко ни замайва.

И някой ден ще запечатаме
привидно празната бутилка,
  с която
    малчуганът
      да се връща
        в нас...

                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Dacho Gospodinov/Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2016

                                 

   
© E-LIT.INFO