Когато ме целунеш, ставам бяла,
а после прозрачна.
Ставам въздух.
Казвам:"Вдъхни ме!"
И ти ме поемаш.
Потъвам в кръвта ти,
която е течна жарава.
За мен.
Достигам сърцето ти,
което лудо бие.
За мен.
Целувам го.
Вкъщи съм.

                                                           

   
© E-LIT.INFO