Героят в тридесет и трите разказа на Дилян Бенев в новата му книга ,,Обсебване“ (ИК. ,,Труд“) е като че ли един и същ, макар да е назован с различни имена: Явор, Асен, Петър, Нестор, Боян… това е младият ни съвременник, който търси себе си и пътя си в живота, своята територия за изява и реализация – на трудовата арена, в професията, в бизнеса, та и на сексуалното поле. В този смисъл това са разкази за себе си. Зад различните наименования авторът крие своето Аз.

Автобиографичният елемент се чувства осезателно – начеващия творец се стреме към успешен дебют, към себедоказване и утвърждаване. Желанието му е директно изразено на много места в страниците. То е напълно разбираемо, като се има предвид, че зад гърба на Дилян Бенев стоят вече четири книги ,,Артефакти“, ,,Непростимо“, ,,Инвазия“ и ,,Сатирисловия“, но сам той още не е уверен дали е ,,орисан“ за творчество.

Тази взискателност и критична самооценка в случая е основателна и много похвална за автора и за перото му. Не са много творците, които така сериозно да се вглеждат в себе си и в онова, което излиза изпод ръката им.

Действието на разказите се развива на улицата, в магазина, в автобуса, на плажа, в кафенето… Това са капки от живота, мозаични камъчета от действителността. Случките са делнични, повече от обикновенни, но в тях прозират гневът от безработицата, недоволството от битието, напира желанието да се промени съществуващият порядък (,,Солидарност“, ,,Примката“, ,,Без изход“, ,,Силата на гена“…)

Ако има нещо твърде отличително в ,,Обсебване“, това е авторовият стил. Това не традиционният за прозата – повествувателен, а е диалогичен. В написаното почти не се срещат картини, пейзажи, природни хубости. В двете си трети всеки от разказите е построен върху пряката реч. Тя е и характеристика, и саморазкриване на героите. За свидетелство ще посоча например заглавия като ,,Ненормалникът“, ,,Убитият“, ,,Дебютът“

Завършвам тия кратки редове със самопожеланието на Дилян Бенев да удържи вродената си гордост и да ,,отстои себе си!“

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Пенчо Чернаев - ,,Портрети и позиции“ (2017).

------------------------------------------------------------------------------------------

© Пенчо Чернаев
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO