40 ГОДИНИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
“От заник слънце озарени
алеят морски ширини”

ЯВОРОВИ ДНИ – 2017
от 6 до 8 юли
Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра
изпращайте на Адрес: 8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
/конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в
големия плик , малко пликче с трите си имена,
телефон и адрес за връзка .
Краен срок – 30 юни 2017 год.
/валидно е пощенското клеймо на плика/
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
8 юли 2017 г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

© Община Поморие
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO