Ще бъде пролет, цветно-истинска,
зелена, дъхава, мечтана,
като целувка в дъжд поискана,
прегръдка, в цветове събрана.
Пак пеят птиците във утрото,
полъхва вятърът копнежен.
Безбройни мигове пропуснати,
дъждът отмива тихо, нежно.
Със облак бял се кичат вишните,
сред клони цъфнали се скривам,
а пролет, в облаци надвиснала,
самотен дъжд след мен излива...

 

--------------------------------------------------------------

© Катя Кремзер
© e-Lit.info Сайт за литература, 2023

   
© E-LIT.INFO