030083Видения

Вечерното небе изпраща лунни птици.
Като дете от нощните видения се плашех.
Сега това са просто птици. Или видение,
което скоро ще приеме ясен образ.

 

Предпазливост

Сенчица, нищо тъмно -
твоя случайна дума.
Трябваше да махна с ръка,
но още я стискам в шепа -
да не би и аз да я кажа случайно.

 

 

Литературен конкурс за хора в неравностойно положение 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Филкова, Ф. Нищо тъмно. Изток - Запад, София, 2014, с. 52, ISBN: 978-619-152-445-7.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

© Федя Филкова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2020

   
© E-LIT.INFO