ЩЕ ЗНАЯТ

Ще зная тайните ти стари,
горо моя! Гюл ти мой червен!
И скрито болката ще пари,
историята щом загложди в мен.

Ще знаят птиците по жиците
и оня горд и величав орел
кое е истина, кое - измислица.
Венеца трънен кой го е изплел.

Ще знаят бурите и върховете.
И урвите за векове напред,
че и в пустинята разцъфва цвете,
щом има ек Кубратовия, стария завет…

 

КЪМ БОГА

В спрялото време,
затънало в киша…
В стария кремък
живот още диша.
Огън разпалва старо огниво.
Бавно разстила жарава.
Ситно пристъпва млада и дива,
нестинарката – българка бяла.
Спрялото време, ноздри издуло
тръпне и чувства, видело –
в пепел възкръснало чудо,
китка във плитката вплело.
Стене земята. Небето се свива.
И върховете гледат безмълвно.
Жена и огън – кремъци живи,
стигат до Бога горещи и стръвни.
Спряло е времето,
затънало в киша.
Само в стария кремък
жива още… България диша.

 

ЗНАЯ ЛИ

Аз не зная дали бях сълза.
Ти - небето, от бури измито.
Но над нас изведнъж заваля
обичта ни. До капка изпита.

Не, не зная дали бях море
или остров далечен, самотен.
Ти къде бе, къде
щом небето изпращаше тътен?

И не зная дали бях луна.
Ти - зад облака слънце.
Обичта ни изплува в дъга.
От сълзата- поникнало зрънце.

 

ЖЪЛТИЦА

Във възела на кърпа
пожълтяла от годините.
На дъното на бабиния скрин.
Обгаряна. И с кръв напита.
Като молитва тиха.
Познала робския синджир
и тръните по пътя
и нестинарска жар.
Предавана от майка
на девица.
Завързан възел във годините.
Едно въже ни свързва.
Или ще ни държи изправени
и живи.
Или ще бъде оня, робския синджир.

 

ЕЛЕГИЯ

И си мисля - един ден
ще съм жилав корен,
в ръцете на ветровете.
Недодялан, чепат клонак
на самотна скала в сянката.
Лепка в ботушите на съдбата.
Срутена каменоломна.
Зелено листо на суха бреза.
В тиха дъбрава - на реката бързей.
Пропуск на звездоброеца.
Изгубен петак.
Непозната антика.
Или стенобитно оръдие
… ако има стени като сега.
Между хората.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

© Радка Атанасова-Топалова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2020

   
© E-LIT.INFO