* * *

Приютили в сърцата си родилната болка на земята,
с поглед избистрен, вглъбен в душата си,
към кръгозора отправили взор.
От лозницата искрящото слънце ни кима
циганско лято хвърля жълта сянка
над скатове, реки и долини.
Под стрехите влюбени двойки накацали,
а сърцата ни пияни от рубинена шира.
Във вените кръвта лудее.
Лицата запламтели, на Амур от целувка озарени.
Узряваме помъдрели като есенен плод.
От жар изгаряме, докоснали житейската клада,
узнали най-истинската същина.
Годините, неусетно изминали,
преливали от мраз и топлина
и ми се струва, че всичко е било
една измислена шега.
Вървели през бури, снегове и мъгли,
изкачвали върхове и падали в сипеи,
достигнали точката на слънцестоене
в равноденствие и духовен мир
откриваме, че сме слънчеви лъчи,
снежинки леки, миражни спомени,
корен, от който ще се роди новият ден.


* * *

Къде съм?
Събуждам се коленичила
пред разпятие.
Събирам мислите си-хаос.
В кой свят живея?
Напуснах земята, не помня кога.
С какъв аршин времето тук се измерва?
В далечината – звуци.
Къде е горе, а къде е – долу?
Пронизващ мрак
и пробождаща светлина.
Безплътна, но чувствам!
Животът, от където идвам е илюзия,
робство на материалността.
Сън или реалност е било
преживяването ми.
Свлякла ризата от материя,
превъзмогнала гравитацията,
може би съм призрак.
Духът ми още не е доразкъсал
оковите на земните спомени.
Нямам форма, етерна съм.
Виждам миналото на холограма,
а може да греша. Губя се.
Няма Минало, нито Бъдеще.
Всичко е Сега.
Нещо ме засмука. Мост.
Течението на вятъра ме носи,
а усещам тишина.
Дълбока тишина и светлина.
Чувствам се различна.
Нямам сянка.
Съществувам ли?
Бях или съм?
Ефирна, лека...
като пеперуда...

 

* * *

Сега съм вятър,
стихия.
В юрта се провирам.
Съдбо моя, нима съм Мефистотел,
Каин, Авел или Юда?
Сред звездните поля
търся аромата на цветя уханни
да се понеса към светове потайни.
О, мой дух, непокорен!
Къде гнездо ще свиеш
сред Необята
за Вечните, но Живите
Небеса...

 

------------------------------------------------------------------------------------------

© Павлина Петкова
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO