Нито Ню Йорк, Лондон, Рим, Париж -
не е градът от първата алея.
град, по който да се просълзиш,
но в него съм живял. И днес живея.

Споменът за първия звънец,
училището, с детски смях взривено,
прашката и сивият врабец,
и първата учителка Елена -
тук са. Първата любов е тук...
О, Боже! Колко много първи тук са -
в среден град, без север и без юг...
/А не обичам на средата "лукса"!/

Казах малко. Мисля тук да спра.
Оставям ви открехнати вратите му
и, когато тихо си умра,
отгоре ще го гледам
през очите ви.

12.04.2006 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Иван Димитров, "Ръкопашни строфи", отпечагана в "Разград - Полиграф" ООД, Разград, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------

© Иван Димитров
© e-Lit.info Сайт за литература, 2017

   
© E-LIT.INFO