И първата,
и най-последната
човешка /не/възможност
е прошката...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

© Дачо Господинов
© e-Lit.info Сайт за литература, 2014                                                                                                                   

   
© E-LIT.INFO